Každá firma si zaslúži správne kalkulácie!

Dnešná náročná a dynamická doba len ťažko toleruje, ak používame nevhodnú metodiku kalkulácií.

Často potrebujeme navrhnúť optimálnu cenu výrobku alebo služby, pomocou ktorej chceme dosiahnuť plánované tržby a zisk, prípadne chceme tržbami alebo objemom predaja získať podiel na trhu.

Inokedy sa musíme rozhodnúť, pri akej cene sa nám ešte oplatí prijať zákazku, vyrábať, alebo poskytovať službu.

Vždy je však dôležité poznať, ktorý produkt či zákazník je pre nás prínosom, prípadne či je vhodnejšie nahradiť ho iným.

S týmito problémami zápasia mnohé firmy. Najčastejšími prekážkami bývajú

 • nedostatok znalostí pri stanovení vhodnej metódy
 • obmedzenie zo strany účtovného a ERP softvéru
 • nedostatok ľudských kapacít
 • veľký počet produktov a ich variantov, komplikované výrobné postupy, a rozsiahle materiálové zloženie

 

Základné atribúty správnych kalkulácií:

 • sú dôveryhodné a podporujú rozhodovanie v našej firme
 • umožňujú mesačné vyhodnocovanie nielen kalkulácií nákladov všetkých produktov, ale aj nákladov na zákazníkov
 • poskytujú mesačné vyhodnotenie skutočnej ziskovosti produktov i zákazníkov, prípadne aj ďalších dimenzií (distribučné kanály a p.)
 • vyhodnotenie kalkulácií i profitability nie je zbytočne komplikované a náročné na rutinné práce kalkulanta či controllera
 • kalkulácie umožňujú paralelne použiť viaceré metódy, alebo viaceré varianty (alternatívne ceny materiálov, postupov a p.)
 • optimálne nastavenie zložitosti kalkulačného modelu vo väzbe na potreby firmy, na dostupnosť vstupných dát ako aj na personálnu náročnosť
 • súvisiace náklady nie sú zbytočne vysoké

Našou ambíciou je umožniť každej firme – od mnohotisícovej dcérskej firmy nadnárodného koncernu cez stredné domáce nezávislé spoločnosti až po podniky v komunálnej sfére a drobných výrobcov či poskytovateľov služieb, aby ich kalkulácie spĺňali všetky uvedené atribúty a namiesto brzdenia podporovali ich cestu v dosahovaní zvolených cieľov.

 

Viac informácií: Prínosy pre používateľa portálu   

Výber kalkulačnej metódy   

Aktuality

Pre rozšírenie Vašich vedomostí a skúseností organizujeme tréningy a semináre:

Praktický reporting na podporu riadenia
Bratislava 20.-21.3.2014

Kalkulácie a cenotvorba
Bratislava 13.-14.3.2014

Finančný controlling v praxi 
Bratislava 6.-7.3.2014

Nákladový a procesný controlling
Bratislava 19.-20.2.2014

Ekonomika a financie pre neekonómov
Bratislava 6.-7.2.2014

Finančný controlling v praxi 
Bratislava 28.-29.1.2014

Nákladový a procesný controlling
Bratislava 21.-22.1.2014

Activity Based Costing
15 rokov skúseností

Ukončený

Nákladová analýza procesov
Uzavretý seminár ZSE.